In dit Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou verzamelen als je bij ons solliciteert via onze website, waarom we dat doen, hoe we die gegevens gebruiken en beschermen, en hoe je ons kan bereiken.

Wie we zijn en hoe je ons kan bereiken

 Op onze company website www.carerix.com kun je uitgebreide informatie vinden over Carerix als organisatie. In het kort zijn wij een bedrijf gevestigd in  Rotterdam welke onderdeel is van het moederbedrijf Pixid Group dat gevestigd is in Frankrijk. Vanuit Carerix ontwikkelen wij een online oplossing voor bedrijven waarmee zij hun werving & selectie, detachering en recruitment processen kunnen automatiseren. . 

Dit  privacy statement is onder andere te vinden op onze website onder het onderdeel ‘ werken bij Carerix’. Dit onderdeel heeft als doel nieuwe medewerkers aan te trekken voor onze diverse afdelingen. De sollicitaties die hieruit voortvloeien kunnen ingezien worden door afdelingsmanagers en HR enkel en alleen t.b.v. dit doel. 

Als je hierover vragen hebt, kun je ons bereiken via ons algemene nummer +31(0)85 743 04 50 of [email protected].

Als je het niet eens bent met hoe jouw gegevens door ons verwerkt worden kun je bezwaar indienen. Tevens kun je contact met ons opnemen wanneer je een vraag hebt over de  specifieke gegevens die Carerix van jou heeft opgeslagen  Zowel een bezwaar als een vraag in deze context kun je stellen via het e-mailadres  [email protected]

Carerix heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die gaat over Carerix en alle andere bedrijven onder onze moedermaatschappij Pixid Group. De FG kan je bereiken (in het Engels of Frans) via [email protected].

Als je wilt weten welke gegevens onze klanten van jou verwerken en bewaren, dan verzoeken we je om direct de desbetreffende bedrijven te benaderen. Wij zijn in deze context niet de “verwerkers verantwoordelijke” zoals de AVG dat omschrijft, maar bieden alleen de software applicatie. Onze klanten zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij binnen deze applicatie verwerken en bewaren. 

Welke gegevens verzamelen we van je?

Als je onze website bezoekt en in de context van een sollicitatie op één van onze vacatures  verzamelen en bewaren we gegevens van je. Ook als je onze website om andere redenen bezoekt worden er gegevens bewaard. 

Website bezoek

Bij het bezoek aan werkenbij.carerix.com plaatsen we cookies die geanonimiseerd statistieken verzamelen. We doen dit om inzage te krijgen in het aantal bezoekers, welke vacatures veel of weinig aandacht krijgen, en welke pagina’s bezocht worden.Voor deze cookies dien je zelf akkoord te gaan op www.carerix.com indien je doorklikt naar dit onderdeel door middel van een pop-up als je de website bezoekt. 

Sollicitatie

Als je bij ons solliciteert (op een vacature of je doet een zogenaamde open sollicitatie,) dan geef je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken in de context van zoals hierboven staat beschreven. Solliciteren is vrijwillig en je hebt altijd de mogelijkheid het proces te stoppen en daarmee de gegevensverwerking te beëindigen of je gegevens aan te vullen/te rectificeren. 

We verzamelen de  volgende gegevens  van je via ons contact formulier:

GegevensWaarom
Voornaam en AchternaamZodat we je kunnen aanspreken en de gegevens aan jou als persoon kunnen relateren
E-mailadres en TelefoonnummerZodat we je kunnen contacteren
CVZodat we een beeld krijgen van wie je bent, wat je ervaring is, en welke vaardigheden je hebt. Het is aan jou om te bepalen welke gegevens je in je CV opneemt. 
MotivatieZodat we een beeld krijgen waarom je op de functie reageert en interesse hebt in Carerix

Je geeft ons tijdens het solliciteren toestemming om je gegevens te bewaren voor een jaar. Dit doen we zodat we je ook na het sluiten van de procedure kunnen benaderen als er een positie vrijkomt die in jouw interessegebied ligt.  Na een jaar anonimiseren we de gegevens binnen 4 weken.

Verwerking

We gebruiken ons eigen product “Carerix” voor de verwerking van de sollicitaties. 

Hiervoor maken we gebruik van de volgende verwerkers:

VerwerkerDoelLocatie verwerking
Amazon Web ServicesHosting van ons productEU – Frankfurt, Duitsland
Google Inc.
Workspace
E-mail, document opslagEU
Google Inc.
Analytics
Geanonimiseerd analytics verzamelen ter verbetering van onze vacaturesEU
WP Engine
Hosting van deze websiteEU – Nederland

Het verwerken van persoonsgegevens voor haar klanten is de core-business van Carerix. Het spreekt voor zich dat gegevensbescherming onze hoogste prioriteit heeft om zo te voldoen aan de verwachtingen van jou, onze klanten, en onze aandeelhouders.

We nemen technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen. Als technische maatregelen nemen we onder andere het versleutelen van gegevens, het maken van backups, redundant uitvoeren van componenten en infrastructuur, het beheersen van toegang, verzameling van technische logging, secure software development practices, en het periodiek laten testen van onze beveiligingsmaatregelingen door onafhankelijke derden. 

Organisatorisch doen we dit door te werken aan ISO 27001 certificering waaronder het hebben van processen om security & privacy risico’s in kaart te brengen en te beheersen, verantwoordelijkheden voor security en privacy management eenduidig te beleggen, eisen te stellen aan onze leveranciers op het gebied van security en privacy en deze te blijven controleren en evalueren, eisen te stellen aan ons personeel (waaronder een Verklaring Omtrent het Gedrag—als je bij ons in dienst treed verwachten we er ook een van jouw), aandacht te blijven geven aan awareness rondom security & privacy, en continue te blijven werken aan en daarmee verbetering van onze beveiliging en processen op basis van nieuwe inzichten.

Wat verder nog goed is om te weten

  1. Je kan altijd je gegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen via bovenstaande e-mailadressen
  2. We maken geen gebruik van profiling of automatische beslissingsmogelijkheden. We beoordelen en evalueren je gegevens persoonlijk
  3. Carerix gebruikt geen Machine Learning/Artificial Intelligence voor het verwerken, evalueren/beoordelen van je gegevens.